Bezpieczna nawierzchnia - Grubości

Nawierzchnia bezpieczna instalowana przez ekipę Safeplay zabezpiecza potencjalny upadek z urządzeń placu zabaw. Spełnia wymagania normy PN EN 1177:2018. Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa jest ochrona przed urazem głowy dziecka podczas upadku z danej wysokości.

Każde urządzenie na publicznym placu zabaw powinno posiadać certyfikat z zaznaczeniem wysokości upadku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią grubość nawierzchni bezpiecznej Safeplay.

Przykład: Dla huśtawki wysokość upadku może wynosić 1,5m. Dobierając nawierzchnię Safeplay o grubości 45mm mamy pewność, iż wysokość 1,50m będzie zabezpieczona według normy PN EN 1177.

Grubości nawierzchni bezpiecznej Safeplay:

45mm - zabezpiecza wysokość upadku do 1,5m

80mm - zabezpiecza wysokość upadku do 2,1m

100mm - zabezpiecza wysokość upadku do 2,5m

120mm - zabezpiecza wysokość upadku do 3,2m

Drukuj